Người làm ở hai công ty, hưởng chế độ tai nạn lao động thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Ảnh sưu tầm
Tôi làm việc cho hai công ty cùng một lúc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Vừa qua, tôi bị tai nạn trên đường di chuyển từ công ty A sang công ty B và bị suy giảm sức khỏe 20%. Xin hỏi, như vậy tôi có được tính là bị tai nạn lao động không? Và chế độ trợ cấp của tôi sẽ do bên nào chi trả?

Luật gia Phạm Thị Minh Ngọc, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điểm c) Khoản 1 và khoản 2 Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động trong đó có: Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây: c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý; 2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH về quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc có quy định về giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp cá biệt như sau:

3. Trường hợp người lao động đồng thời giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà bị tai nạn trên đường đi từ nơi làm việc của đơn vị này đến nơi làm việc của đơn vị khác mà được xác định là tai nạn lao động, thì đơn vị nơi người lao động đến làm việc được xác định là đơn vị nơi người lao động bị tai nạn lao động và người sử dụng lao động của đơn vị đó phải chịu trách nhiệm lập hồ sơ và đề nghị giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động cho người lao động

Trường hợp của bạn sẽ được xác định là tai nạn lao động và công ty nơi ông đang di chuyển đến làm việc sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ và đề nghị giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động cho bạn.
MINH NGỌC 
Nguồn: Báo Lao động
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.