Người đang hưởng lương hưu khi ký hợp đồng lao động thì có phải đóng BHYT không?

Chia sẻ bài viết:
Người đang hưởng lương hưu khi ký hợp đồng lao động thì có phải đóng BHYT không?
Tôi về đã hưu và hiện đang hưởng lương hưu do cơ quan BHXH chi trả. Giờ tôi muốn ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên, có hưởng lương lương thì có phải đóng Bảo hiểm y tế nữa hay không?
Bạn đọc có email AndoanXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi về đã hưu và hiện đang hưởng lương hưu do cơ quan BHXH chi trả. Giờ tôi muốn ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên, có hưởng lương lương thì có phải đóng Bảo hiểm y tế nữa hay không?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1,2  Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:
1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:
a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);
2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:
a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 quy định về mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế như sau:
2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.
Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.
Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng.
Như vậy, người được hưởng lương hưu vẫn phải đóng BHYT và do người sử dụng lao động đóng.
Tư vấn pháp luật.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung