Mức lương hưu năm 2021 tính như thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Mức lương hưu năm 2021 tính như thế nào?
Tôi là giáo viên tiểu học tại thành phố, tháng 9 năm nay tôi sẽ đủ tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 4 tháng. Tính đến thời điểm đó là tôi đã đóng bảo hiểm được 25 năm rồi. Xin hỏi cách tính lương hưu tại thời điểm tôi nghỉ là như thế nào?
Bạn đọc có email vulienxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học tại thành phố, tháng 9 năm nay tôi sẽ đủ tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 4 tháng. Tính đến thời điểm đó là tôi đã đóng bảo hiểm được 25 năm rồi. Xin hỏi cách tính lương hưu tại thời điểm tôi nghỉ là như thế nào?
Luật gia Hồ Phương Thanh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về mức lương hưu hằng tháng:
1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
2. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính như sau:
b) Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;
Tại điểm b khoản 1 điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:
1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:
b) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
Như vậy, thì mức lương hưu bạn sẽ nhận được hàng tháng bằng mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ nhân với tỷ lệ hưởng lương hưu, trong trường hợp của bạn là 65%.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hồ Phương Thanh