Mức lương đối với trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần

Chia sẻ bài viết:
Mức lương đối với trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần
Công ty tôi thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn vào chủ nhật (là ngày nghỉ hàng tuần). Xin hỏi, việc tập huấn chuyên môn có được coi là làm thêm giờ không? Tiền lương của tôi trong những ngày làm thêm giờ sẽ được tính như nào?
Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động 2012 quy định về thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương như sau: 8. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.
Khoản 1 Điều 110 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghỉ hằng tuần như sau:
1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.
2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.
Tiền lương làm thêm giờ được quy định tại Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 như sau:  
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Như vậy, căn cứ các quy định nói trên, theo thông tin bà đã cung cấp, việc công ty tổ chức tập huấn chuyên môn cho người lao động sẽ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương. Ngày nghỉ hàng tuần của người lao động và tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần của người lao động sẽ được thực hiện theo các quy định nói trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng