Mức hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

Chia sẻ bài viết:
Mức hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ
Bố tôi là liệt sĩ, được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình tôi muốn đưa hài cốt về quê nhà. Xin hỏi, gia đình tôi có được hỗ trợ chi phí trong việc di chuyển hài cốt liệt sĩ không? Mức hỗ trợ bao nhiêu?
Bạn đọc có email canhleXXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Bố tôi là liệt sĩ, được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình tôi muốn đưa hài cốt về quê nhà. Xin hỏi, gia đình tôi có được hỗ trợ chi phí trong việc di chuyển hài cốt liệt sĩ không? Mức hỗ trợ bao nhiêu?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Tại Khoản 1 Điều 65 Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định như sau:
1. Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin an táng trong nghĩa trang liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ.
Mức hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ (Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC) như sau:
a) Hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền hoặc người thờ cúng liệt sĩ (không quá ba người), mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư này.
b) Hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển một bộ hài cốt liệt sĩ: Mức chi 2.000.000 đồng.
c) Đối với hài cốt liệt sĩ mà thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng giữ lại xây cất phần mộ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý (không đưa vào nghĩa trang liệt sĩ): được hỗ trợ theo quy định tại điểm a và b Khoản này và hỗ trợ 2.500.000 đồng để xây vỏ mộ (cả bia) liệt sĩ.
Đồng thời, tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định như sau:
Hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh. Mức hỗ trợ mỗi năm một lần đi thăm viếng đối với một liệt sĩ như sau:
- Khoảng cách dưới 100 km: mức hỗ trợ 150.000 đồng/người.
- Từ 100 km đến dưới 300 km: mức hỗ trợ 300.000 đồng/người.
- Từ 300 km đến dưới 500 km: mức hỗ trợ 500.000 đồng/người.
- Từ 500 km đến dưới 1.000 km: mức hỗ trợ 800.000 đồng/người.
- Từ 1.000 km đến 1.500 km: mức hỗ trợ 1.100.000 đồng/người.
- Từ 1.500 km đến 2.000 km: mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người.
- Từ 2.000 km trở lên: mức hỗ trợ 1.700.000 đồng/người.
Như vậy, mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin an táng trong nghĩa trang liệt sĩ sẽ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ. Nội dung và mức hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ được thực hiện theo các quy định nêu trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng