Mức bồi thường và thời hạn bồi thường của công ty khi người lao động bị tai nạn lao động

Chia sẻ bài viết:
Mức bồi thường và thời hạn bồi thường của công ty khi người lao động bị tai nạn lao động
Cách đây 02 tháng, tôi bị tai nạn lao động. Cho đến nay, tôi chưa nhận được khoản tiền bồi thường nào từ phía công ty. Xin hỏi, thời điểm nào thì công ty phải thực hiện bồi thường cho tôi và mức bồi thường cụ thể như thế nào?
Bạn đọc có email anhkhoa@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Cách đây 02 tháng, tôi bị tai nạn lao động. Cho đến nay, tôi chưa nhận được khoản tiền bồi thường nào từ phía công ty. Xin hỏi, thời điểm nào thì công ty phải thực hiện bồi thường cho tôi và mức bồi thường cụ thể như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 4, khoản 5, khoản 7 và khoản 10 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định về mức bồi thường, thời điểm bồi thường của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động như sau:
4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:
a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;
b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
5. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;
7. Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động chết người;
10. Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.
Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, trường hợp tai nạn lao động không hoàn toàn do lỗi của chính ông gây ra, ông sẽ nhận được bồi thường từ phía người sử dụng lao động. Mức bồi thường và thời hạn bồi thường được thực hiện theo quy định trên.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang _ Công ty Luật TNHH YouMe
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang