Mức bồi thường của công ty khi người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp

Chia sẻ bài viết:
Mức bồi thường của công ty khi người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp
Tôi là công nhân khai thác than đá, hiện tôi đã làm việc tại công ty được hơn 15 năm. Vừa rồi tôi đi giám định sức khỏe và được kết luận mắc bệnh bụi phổi than nghề nghiệp, bị suy giảm 15% khả năng lao động. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp không? Công ty phải bồi thường cho tôi như thế nào?
Bạn đọc có địa chỉ: vanhagxxx@xxx.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là công nhân khai thác than đá, hiện tôi đã làm việc tại công ty được hơn 15 năm. Vừa rồi tôi đi giám định sức khỏe và được kết luận mắc bệnh bụi phổi than nghề nghiệp, bị suy giảm 15% khả năng lao động. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp không? Công ty phải bồi thường cho tôi như thế nào?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 1 Điều 46 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp như sau:
1. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 
b) Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại điểm a khoản này.
Khoản 5 Điều 3 Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trong đó bao gồm:
5. Bệnh bụi phổi than nghề nghiệp.
Đồng thời, Khoản 4 và Khoản 10 Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường của người sử dụng lao động đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp như sau:
4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau
a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%; 
b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
10. Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.
Căn cứ quy định nêu trên, theo các thông tin ông đã cung cấp thì trường hợp của ông đủ điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp. Mức bồi thường của công ty được thực hiện theo quy định đã trích dẫn ở trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng