Lập sổ quản lý lao động như thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Lập sổ quản lý lao động như thế nào?
Công ty tôi mới thành lập và đang tiến hành tuyển dụng người lao động vào làm việc. Công ty có phải lập sổ quản lý lao động không và sổ quản lý lao động phải có những nội dung gì?

Luật gia Phạm Thị Minh Ngọc, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 7 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm quy định như sau về quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động.

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động tại nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo các nội dung cơ bản về người lao động sau đây: a) Họ và tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);  b) Trình độ chuyên môn kỹ thuật;  c) Bậc trình độ kỹ năng nghề;  d) Vị trí việc làm; đ) Loại hợp đồng lao động; e)Thời điểm bắt đầu làm việc; g) Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; h) Tiền lương; i) Nâng bậc, nâng lương; k) Số ngày nghỉ trong năm, lý do; l) Số giờ làm thêm (vào ngày thường; nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm; nghỉ lễ, tết); m) Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; n) Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; o) Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; p) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; q) Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực và cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động đúng mục đích và xuất trình khi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan nhà nước có liên quan yêu cầu.

Như vậy, trong vòng 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, công ty của bạn cần lập sổ quản lý lao động theo các nội dung nêu trên.
Tác giả: Phạm Thị Minh Ngọc _ Công ty Luật TNHH YouMe
Nguồn: Báo Lao động

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.