Lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm y tế?

Chia sẻ bài viết:
Lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm y tế?
Công ty tôi có một người lao động quốc tịch Hàn Quốc làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng. Xin hỏi công ty có phải đóng bảo hiểm y tế cho người lao động này không? Mức đóng bảo hiểm y tế như thế nào?

Lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm y tế?

Bạn đọc có email atonax@xxx hỏi: Công ty tôi có một người lao động quốc tịch Hàn Quốc làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng. Xin hỏi công ty có phải đóng bảo hiểm y tế cho người lao động này không? Mức đóng bảo hiểm y tế như thế nào?

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2, Điều 1 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế (Luật Bảo hiểm y tế) quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Bảo hiểm y tế như sau:

2. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.

Điều 17 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Quyết định 595/QĐ-BHXH) quy định cụ thể đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

1. Nhóm do người lao động và đơn vị đóng, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định cụ thể mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế như sau:

1. Đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. 
Tác giả: Thái Phương
Nguồn: Báo Lao động 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.