Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 của thành phố Hà Nội

Chia sẻ bài viết:
Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 của thành phố Hà Nội
Tôi là giáo viên tiểu học ở Hà Nội, xin hỏi, hiện nay đã có khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 chưa?
Bạn đọc có email TrahanhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học ở Hà Nội, xin hỏi, hiện nay đã có khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 chưa?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Điều 1 Quyết định số Số 3952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố hà nội quy định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 như sau:
1. Ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học từ ngày 01/9/2021.
2. Ngày khai giảng: thống nhất toàn Thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2021 (Chủ Nhật).
3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.
4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 30/6/2022.
5. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022.
6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I (HKI); học kỳ II (HKII) và kết thúc năm học:
CẤP HỌC HỌC KỲ I HỌC KỲ II NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC
Ngày bắt đầu HKI Ngày kết thúc HKI Nghỉ HKI Ngày bắt đầu HKII Ngày kết thúc HKII
Mầm non 06/9/2021 (thứ Hai) 06/01/2022 (thứ Năm) 07/01/2022 (thứ Sáu) 10/01/2022 (thứ Hai) 20/5/2022 (thứ Sáu) 27/5/2022 (thứ Sáu)
Tiểu học 06/9/2021 (thứ Hai) 13/01/2022 (thứ Năm) 14/01/2022 (thứ Sáu) 17/01/2022 (thứ Hai) 20/5/2022 (thứ Sáu) 27/5/2022 (thứ Sáu)
THCS, THPT 06/9/2021 (thứ Hai) 14/01/2022 (thứ Sáu) 15/01/2022 (thứ Bảy) 17/01/2022 (thứ Hai) 21/5/2022 (thứ Bảy) 28/5/2022 (thứ Bảy)
GDTX (THCS và THPT) 06/9/2021 (thứ Hai) 07/01/2022 (thứ Sáu) 08/01/2022 (thứ Bảy) 10/01/2022 (thứ Hai) 21/5/2022 (thứ Bảy) 28/5/2022 (thứ Bảy)
8. Các ngày nghỉ trong năm học
- Các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.
- Thời gian nghỉ hè của giáo viên các cấp theo quy định tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
Như vậy, hiện nay đã có khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 của thành phố Hà Nội, thời gian chi tiết được quy định như trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật      
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh