Không tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động bị xử phạt như thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Không tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động bị xử phạt như thế nào?
Sắp hết năm 2021 nhưng công ty tôi vẫn chưa tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho nhân viên. Xin hỏi, công ty làm như vậy có thể bị xử phạt như thế nào?
Bạn đọc có email ToctienXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Sắp hết năm 2021 nhưng công ty tôi vẫn chưa tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho nhân viên. Xin hỏi, công ty làm như vậy có thể bị xử phạt như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 1 Điều 21 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định về khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động như sau:
1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.
Khoản 2 Điều 21 Chương II Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là Nghị định 28/2020/NĐ-CP) quy định về vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao động đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động nhưng người lao động không muốn khám.
Khoản 1 Điều 5 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:
1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều 6; khoản 3, 4, 6 Điều 12; khoản 2 Điều 24; khoản 1 Điều 25; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 26; khoản 5 Điều 40; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 41; khoản 2, 4 Điều 42; khoản 1, 2 Điều 43; các khoản 1, 2, 3 Điều 44; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 45 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Như vậy, công ty bạn có hành vi không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định nêu trên.
Tư vấn pháp luật     
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Phương