Không đóng bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động bị xử lý thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Không đóng bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động bị xử lý thế nào?
Tôi vào làm việc tại công ty từ tháng 1.2018, đến tháng 3.2018 thì hết thời gian thử việc. Tôi đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với công ty. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mặc dù tháng nào công ty cũng trừ tiền bảo hiểm xã hội vào tiền lương của tôi, nhưng lại chưa đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Công ty có bị xử phạt do không đóng bảo hiểm hay không?

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:  

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Khoản 1, khoản 2 Điều 17 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định về một trong các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

1. Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội được quy định tại khoảnh 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, cụ thể:

3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, tuỳ mức độ vi phạm công ty còn phải bị xử phạt vi phạm hành chính hay xử lý hình sự về tội trốn đóng bào hiểm xã hội.
Tác giả: Thái Thị Phương _ Công ty Luật TNHH YouMe
Nguồn: Báo Lao động 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.