Khi nào không được từ chối yêu cầu làm thêm giờ của công ty?

Chia sẻ bài viết:
Khi nào không được từ chối yêu cầu làm thêm giờ của công ty?
Do bị thiệt hại nặng nề sau hỏa hoạn, Công ty tôi có yêu cầu nhân viên đến làm thêm giờ để khắc phục hậu quả. Xin hỏi, tôi có thể từ chối làm thêm giờ trong trường hợp này hay không? Trường hợp phải làm thêm giờ thì thời gian nghỉ bù của tôi sẽ được tính như thế nào? 
Bạn đọc có địa chỉ: nguyenphuongthao0711@xxx gửi Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Do bị thiệt hại nặng nề sau hỏa hoạn, Công ty tôi có yêu cầu nhân viên đến làm thêm giờ để khắc phục hậu quả. Xin hỏi, tôi có thể từ chối làm thêm giờ trong trường hợp này hay không? Trường hợp phải làm thêm giờ thì thời gian nghỉ bù của tôi sẽ được tính như thế nào? 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:    
Điều 107 Bộ luật Lao động 2012 quy định về làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt như sau:  Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây: 1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; 2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.
Tại Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động 2012 quy định về làm thêm giờ như sau:  c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.
Khoản 3 Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định về thời gian nghỉ bù theo Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động 2012 được quy định như sau:   a) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;  b) Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định.
Căn cứ quy định nêu trên, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong trường hợp để thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả hỏa hoạn. Việc nghỉ bù sau khi làm thêm giờ của người lao động được thực hiên theo quy định pháp luật đã trích dẫn. 
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng