Khi nào được hạ mức hưởng trợ cấp của người khuyết tật ?

Chia sẻ bài viết:
Khi nào được hạ mức hưởng trợ cấp của người khuyết tật ?
Con trai tôi bị khuyết tật đặc biệt nặng theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa, hàng tháng được hưởng trợ cấp xã hội, hệ số 2,5. Ngày 1.7.2018, UBND xã thông báo từ tháng 8.2018 con tôi chỉ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo hệ số 2,0 với lý do con tôi đã đủ 16 tuổi. Xin hỏi, UBND xã làm vậy có đúng không?

Luật gia Phạm Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Khuyết tật (Nghị định 28/2015/NĐ-CP) quy định như sau về mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại hộ gia đình như sau:

1. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật được tính theo mức chuẩn trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Chính phủ nhân với hệ số quy định tại các Điều 16 Nghị định này.

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội như sau:

1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng. 

Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại hộ gia đình được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

a) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng;

b) Hệ số hai phẩy năm (2,5) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em;

c) Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với người khuyết tật nặng;

d) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật nặng là người cao tuổi, người khuyết tật nặng là trẻ em.

Điều 1 Luật Trẻ em 2016 quy định về trẻ em như sau:

Trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Như vậy, khi con bạn đã đủ 16 tuổi thì hệ số để tính mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là  2,0 theo quy định đã trích dẫn nêu trên. UBND xã làm vậy là đúng.
Tác giả: Phạm Thị Hằng _ Công ty Luật TNHH YouMe
Nguồn: Báo Lao động 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.