Khám chữa bệnh tại cơ sở không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Chia sẻ bài viết:
Khám chữa bệnh tại cơ sở không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Tôi có đi khám tại một bệnh viện tư nhân. Nhưng khi tôi đưa thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán trái tuyến thì phía bệnh viện thông báo rằng bên họ không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Như vậy tôi phải làm thế nào để hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế của mình?
Bạn đọc có email adfv.@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi có đi khám tại một bệnh viện tư nhân. Nhưng khi tôi đưa thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán trái tuyến thì phía bệnh viện thông báo rằng bên họ không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Như vậy tôi phải làm thế nào để hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế của mình? 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 2 Điều 31 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Bảo hiểm Y tế quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:
2.37 Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:
a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Điều 15 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC) quy định hồ sơ đề nghị thanh toán như sau:
1. Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT lập theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
2. Thẻ Bảo hiểm y tế và Chứng minh nhân dân;
3. Giấy ra viện;
4. Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan).
Khoản 1 Điều 16 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định thanh toán trực tiếp như sau:
1. Người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại Điều 15 Thông tư này cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp ông khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì ông sẽ được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp. Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp thực hiện theo quy định nêu trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng