Khám, chữa bệnh khác bệnh viện, thanh toán bảo hiểm y tế thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Khám, chữa bệnh khác bệnh viện, thanh toán bảo hiểm y tế thế nào?
Tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến huyện. Ngày 13.5.2018, tôi đi khám bệnh ở bệnh viện thuộc huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bệnh viện này không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vậy tôi phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế?

Bạn đọc có email tunganhx@xxx hỏi: Tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến huyện. Ngày 13.5.2018, tôi đi khám bệnh ở bệnh viện thuộc huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bệnh viện này không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vậy tôi phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế?

Luật gia Phạm Thị Minh Ngọc, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Khoản 4 Điều 22 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Bảo hiểm Y tế (Luật Bảo hiểm Y tế) quy định:

4. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

Khoản 2 Điều 31 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Bảo hiểm Y tế quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

2.37 Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Điều 15 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh như sau:

1. Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT lập theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;

2. Thẻ Bảo hiểm y tế và Chứng minh nhân dân;

3. Giấy ra viện;

4. Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan).

Như vậy, nếu bạn khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì sẽ được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp. Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp thực hiện theo quy định nêu trên.
Tác giả: Phạm Thị Minh Ngọc
Nguồn: Báo Lao động 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.