Hưởng lương hưu khi chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội

Chia sẻ bài viết:
Hưởng lương hưu khi chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội
Tôi đang làm cho một công ty nhà đất theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hiện tôi đã đủ 60 tuổi, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội thiếu 06 tháng nữa mới được 20 năm. Vậy, tôi có thể đóng bảo hiểm xã hội một lần cho 6 tháng còn lại để được hưởng lương hưu không?
Bạn đọc có địa chỉ: lanxx@xxx gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đang làm cho một công ty nhà đất theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hiện tôi đã đủ 60 tuổi, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội thiếu 06 tháng nữa mới được 20 năm. Vậy, tôi có thể đóng bảo hiểm xã hội một lần cho 6 tháng còn lại để được hưởng lương hưu không? 
Luật gia Phạm Thị Minh Ngọc, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn như sau:
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
Khoản 4 Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:
4. Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu. 
Như vậy, căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp ông đã đủ tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu 06 tháng thì ông có thể lựa chọn phương thức đóng một lần cho 06 tháng còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng