Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn với F0 điều trị tại nhà

Chia sẻ bài viết:
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn với F0 điều trị tại nhà
Tôi nghe nói theo quy định mới, người nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà vẫn được Nhà nước hỗ trợ tiền. Xin hỏi, mức hỗ trợ là bao nhiêu? Và hồ sơ để nhận hỗ trợ cần những gì?
Bạn đọc có email tlinhduongXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi nghe nói theo quy định mới, người nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà vẫn được Nhà nước hỗ trợ tiền. Xin hỏi, mức hỗ trợ là bao nhiêu? Và hồ sơ để nhận hỗ trợ cần những gì?
Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Khoản 1 Điều 26 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi là Quyết định 23/2021/QĐ-TTg) quy định về mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ như sau:
1. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.
Khoản 15 Điều 1 Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 27 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:
 4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, F1 cách ly tại nhà, F0 điều trị tại nhà gồm:
a) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã hoặc của cơ quan y tế về việc cách ly y tế tại cơ sở cách ly, cách ly tại nhà hoặc điều trị tại nhà.
b) Giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành hoặc cách ly tại nhà; xác nhận hoàn thành điều trị tại nhà hoặc xác nhận thời gian điều trị tại nhà đối với F0.
c) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận mức độ khuyết tật.
d) Phiếu thu hoặc biên lai hoặc giấy xác nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Như vậy, người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F0 điều trị tại nhà gồm các tài liệu theo quy định nêu trên.
Tư vấn pháp luật 
Ảnh sưu tầm
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Phương