Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng ô tô cá nhân

Chia sẻ bài viết:
Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng ô tô cá nhân
Tôi và vài người bạn có dự định thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng. Tôi sẽ góp vốn bằng ô tô cá nhân để thành lập công ty này. Xin hỏi tôi có thể thực hiện việc góp vốn này hay không? 
Bạn đọc địa chỉ email: minhhang42@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH You Me hỏi: Tôi và vài người bạn có dự định thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng. Tôi sẽ góp vốn bằng ô tô cá nhân để thành lập công ty này. Xin hỏi tôi có thể thực hiện việc góp vốn này hay không? 
Luật gia Phạm Hằng Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về tài sản góp vốn như sau:
1.    Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
Đồng thời, tại Điểm a, khoản 1, Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn như sau: 
1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: 
a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;
Như vậy, theo các quy định nêu trên, ô tô cá nhân có thể dùng làm tài sản góp vốn để thành lập công ty. Do ô tô là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, do đó, để có thể góp vốn cho công ty bằng ô tô, ông cần phải tiến hành làm thủ tục chuyển quyền sở hữu của mình sang cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với chiếc ô tô này sẽ không phải chịu lệ phí trước bạ theo quy định đã trích dẫn ở trên.
Tác giả: Phạm Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng