Giữ lương và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động

Chia sẻ bài viết:
Giữ lương và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động
Tôi làm thiệt hại lô hàng của công ty nên đã bị sa thải. Tính tới thời điểm hiện tại, tôi đã nghỉ việc được 2 tháng. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa trả lương cho tôi. Xin hỏi, trong trường hợp này, công ty có được giữ lương đẻ trừ vào tiền bồi thường thiệt hại của tôi không?
Bạn đọc có email HangNguyenxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm thiệt hại lô hàng của công ty nên đã bị sa thải. Tính tới thời điểm hiện tại, tôi đã nghỉ việc được 2 tháng. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa trả lương cho tôi. Xin hỏi, trong trường hợp này, công ty có được giữ lương đẻ trừ vào tiền bồi thường thiệt hại của tôi không?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 2 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
Điều 130 Bộ luật Lao động 2012 quy định về bồi thường thiệt hại như sau:
1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.
2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường
Như vậy, việc công ty giữ lương của bạn trong thời gian như vậy là không đúng quy định của pháp luật và việc bồi thường thiệt hại sẽ thực hiện theo quy định pháp luật nêu trên.
Tác giả: Cấn Thị Phương Dung
Ảnh: Sưu tầm
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung