Giấy tờ cần thiết khi lập Hồ sơ phương tiện và kiểm định từ 01/10/2021

Chia sẻ bài viết:
Giấy tờ cần thiết khi lập Hồ sơ phương tiện và kiểm định từ 01/10/2021
Tôi nghe nói từ ngày 01/10 tới đây sẽ có quy định mới về lập Hồ sơ phương tiện và kiểm định. Xin hỏi, Hồ sơ phương tiện và kiểm định sẽ cần những giấy tờ gì?
Bạn đọc có email TamduongXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi nghe nói từ ngày 01/10 tới đây sẽ có quy định mới về lập Hồ sơ phương tiện và kiểm định. Xin hỏi, Hồ sơ phương tiện và kiểm định sẽ cần những giấy tờ gì?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 6 Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sẽ có hiệu lực ngày 01/10/2021) quy định về giấy tờ cần thiết khi lập Hồ sơ phương tiện và kiểm định như sau:  
1. Lập Hồ sơ phương tiện
Việc lập Hồ sơ phương tiện được thực hiện khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông (trường hợp kiểm định lần đầu để cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày thì không lập Hồ sơ phương tiện). Khi đưa xe cơ giới đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định và lập Hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau
a) Xuất trình: giấy tờ về đăng ký xe (bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp của tổ chức tín dụng) hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký;
b) Nộp bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý);
c) Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo.
2. Kiểm định
Khi đưa xe cơ giới đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:
a) Các giấy tờ nêu tại các điểm a và điểm c khoản 1 Điều này;
b) Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang thông tin điện tử quản lý thiết bị giám sát hành trình, camera đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera;
c) Khai báo về việc kinh doanh vận tải vào Phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Như vậy, từ ngày 01/10/2021, khi lập Hồ sơ phương tiện và kiểm định bạn cần chuẩn bị những giấy tờ theo quy định được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh