Giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết

Chia sẻ bài viết:
Giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết
Vừa qua, tôi có nộp đơn tố cáo. Tuy nhiên, hết thời hạn giải quyết đơn tố cáo nhưng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Xin hỏi, trong trường hợp này, pháp luật quy định như thế nào?
Bạn đọc có email MinhMinh9x@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Vừa qua, tôi có nộp đơn tố cáo. Tuy nhiên, hết thời hạn giải quyết đơn tố cáo nhưng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Xin hỏi, trong trường hợp này, pháp luật quy định như thế nào?  
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 38 Luật Tố cáo quy định về việc giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết như sau:
1. Trường hợp quá thời hạn quy định của Luật này mà tố cáo chưa được giải quyết, người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có văn bản yêu cầu người giải quyết tố cáo báo cáo về quá trình giải quyết tố cáo, lý do về việc chậm giải quyết tố cáo và xác định trách nhiệm giải quyết tố cáo.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp, người giải quyết tố cáo phải gửi báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều này; tiếp tục giải quyết tố cáo theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp và báo cáo kết quả giải quyết, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.
4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết tố cáo; thông báo cho người tố cáo biết về việc xem xét, giải quyết tố cáo; áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người có thẩm quyền mà không giải quyết tố cáo theo đúng thời gian quy định.
5. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu không khách quan thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố cáo.
Chính phủ quy định chi tiết khoản này.
Như vậy, việc giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết được thực hiện theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng