Đóng bảo hiểm xã hội khi đồng thời làm việc tại 2 công ty

Chia sẻ bài viết:
Đóng bảo hiểm xã hội khi đồng thời làm việc tại 2 công ty
Hiện tại, tôi đang làm việc đồng thời tại 2 công ty khác nhau theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tại một công ty. Vậy, tôi có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty còn lại không?
Bạn đọc có địa chỉ: maix@xxx gửi email đến Công ty TNHH YouMe hỏi: Hiện tại, tôi đang làm việc đồng thời tại 2 công ty khác nhau theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tại một công ty. Vậy, tôi có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty còn lại không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động (Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ) quy định trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động như sau:
a) Người lao động (NLD) giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động (NSDLD), mà NLD và NSDLD thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì NLD và NSDLD của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.
NSDLD của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLD khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc trách nhiệm của NSDLD theo quy định của pháp luật.
b) Khi hợp đồng lao động mà NLD và NSDLD đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chấm dứt hoặc thay đổi mà NLD, NSDLD không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì NLD và NSDLD thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của hợp đồng lao động kế tiếp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.
Điều 3 Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng lao động giao kết đầu tiên và hợp đồng lao động kế tiếp như sau:
1. Hợp đồng lao động giao kết đầu tiên mà NSDLD và NLD có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP là hợp đồng lao động có thời điểm ký kết đầu tiên trong số hợp đồng lao động mà NLD đã tham gia ký kết.
2. Hợp đồng lao động kế tiếp mà NSDLD và NLD có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP là hợp đồng lao động có thời điểm ký kết liền kề ngay sau hợp đồng lao động mà NLD và NSDLD đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chấm dứt hoặc thay đổi.
Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp ông đồng thời giao kết hợp đồng lao động với nhiều công ty, thì ông và công ty giao kết hợp đồng lao động đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định đã trích dẫn.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng