Đóng bảo hiểm tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu

Chia sẻ bài viết:
Đóng bảo hiểm tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu
Tôi đang làm việc tại công ty và đã tham gia bảo hiểm xã hội được 13 năm. Hiện giờ tôi muốn nghỉ việc để về nhà tự kinh doanh nhỏ nhưng tôi lại không muốn rút bảo hiểm 1 lần. Xin hỏi, tôi có thể đóng bảo hiểm tự nguyện hàng năm cho đến khi đủ 20 năm để được hưởng lương hưu không?  
Bạn đọc có email thaonguyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đang làm việc tại công ty và đã tham gia bảo hiểm xã hội được 13 năm. Hiện giờ tôi muốn nghỉ việc để về nhà tự kinh doanh nhỏ nhưng tôi lại không muốn rút bảo hiểm 1 lần. Xin hỏi, tôi có thể đóng bảo hiểm tự nguyện hàng năm cho đến khi đủ 20 năm để được hưởng lương hưu không?  
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định giải thích từ ngữ như sau: 
5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 
Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ Luật lao động 2019 quy định về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 73 như sau: 
“1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động; b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.”.
Khoản 2 Điều 169 Luật Lao động 2019 quy định độ tuổi nghỉ hưu như sau:
“2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ”
Như vậy, bạn có thể đóng bảo hiểm tự nguyện tiếp vào thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định để được hưởng lương hưu.
Tư vấn pháp luật 
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung