Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do công ty chậm trả lương

Chia sẻ bài viết:
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do công ty chậm trả lương
Tôi làm việc tại Công ty theo hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm. Trong hợp đồng lao động, hai bên thỏa thuận tiền lương sẽ được trả vào ngày mùng 10 dương lịch hàng tháng. Tuy nhiên, Công ty thường xuyên trả lương chậm cho tôi quá 01 tháng. Trường hợp này tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty không?
Bạn đọc có địa chỉ: quynhmai68@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm việc tại Công ty theo hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm. Trong hợp đồng lao động, hai bên thỏa thuận tiền lương sẽ được trả vào ngày mùng 10 dương lịch hàng tháng. Tuy nhiên, Công ty thường xuyên trả lương chậm cho tôi quá 01 tháng. Trường hợp này tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điểm b) khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 quy định về một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định về nguyên tắc trả lương như sau:
1. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.
2. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:
a) Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;
b) Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.
Như vậy, căn cứ quy định pháp luật nêu trên, việc công ty trả lương cho người lao động chậm quá 01 tháng là đã không đảm bảo nguyên tắc trả lương theo quy định của Bộ luật lao động. Trường hợp này, bà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định nêu trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng