Đối tượng hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh

Chia sẻ bài viết:
Đối tượng hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh
Xin hỏi, tôi làm công tác cơ yếu trong quân đội nhưng không phải là quân nhân thì có được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh không? Nếu có thì mức phụ cấp sẽ được tính như thế nào?
Bạn đọc có email baduyXXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tôi làm công tác cơ yếu trong quân đội nhưng không phải là quân nhân thì có được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh không? Nếu có thì mức phụ cấp sẽ được tính như thế nào?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điều 2 Thông tư số 07/2017/TT-BNV của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước (Thông tư số 07/2017/TT-BNV) quy định về đối tương áp dụng bao gồm:
1. Đối tượng áp dụng:
Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, gồm:
a) Người làm công tác cơ yếu là quân nhân, công an nhân dân;
b) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân;
c) Người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
d) Học viên cơ yếu.
2. Đối tượng không áp dụng:
a) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong tổ chức cơ yếu không xếp lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định;
b) Người đã có quyết định thôi việc, phục viên, xuất ngũ, nghỉ hưu.
Tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 07/2017/TT-BNV quy định về phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh như sau:
4. a) Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh gồm 2 mức 50% và 30% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với những người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức như sau: 
Mức 50% áp dụng đối với công chức, viên chức (kể cả những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế) hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp làm việc trong các đơn vị sản xuất tài liệu, sản xuất và lắp ráp máy mã, trang thiết bị kỹ thuật mật mã; 
Mức 30% áp dụng đối với công chức, viên chức còn lại (kể cả những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế) hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong tổ chức cơ yếu.
b) Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại Điểm a Khoản này được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi công chức, viên chức được điều động từ đơn vị này sang đơn vị khác hoặc ngành, nghề này sang ngành, nghề khác, từ nơi có mức phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh 50% đến nơi có mức phụ cấp quốc phòng, an ninh 30% (hoặc ngược lại) thì được hưởng mức phụ cấp theo nơi mới kể từ tháng tiếp theo.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, ông làm công tác cơ yếu trong quân đội không phải là quân nhân thì vẫn được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh. Mức phụ cấp cụ thể được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn.
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phạm Hằng 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng