Đổi thẻ bảo hiểm y tế khi thay đổi nơi tạm trú

Chia sẻ bài viết:
Đổi thẻ bảo hiểm y tế khi thay đổi nơi tạm trú
Tôi tham gia bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Cao Bằng. Nay tôi chuyển công tác đến làm việc và tạm trú ở Hà Nội, xin hỏi tôi có được đổi thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký lại nơi khám chữa bệnh ban đầu hay không?
Bạn đọc có email ducanhtg.@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Cao Bằng. Nay tôi chuyển công tác đến làm việc và tạm trú ở Hà Nội, xin hỏi tôi có được đổi thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký lại nơi khám chữa bệnh ban đầu hay không? 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 5 Điều 2 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật bảo hiểm Y tế (Luật Bảo hiểm Y tế) quy định:
5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.
Điều 26 Luật Bảo hiểm Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:
1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.
3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.
Điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Bảo hiểm Y tế quy định về một trong các trường hợp đổi thẻ bảo hiểm y tế như sau:
1. Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây:
b) Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;
Như vậy, căn cứ các quy định pháp luật trên, trường hợp ông đang làm việc và tạm trú tại Hà Nội thì ông được đổi thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi ông tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Y tế.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm 
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng