Đổi thẻ bảo hiểm y tế khi sai ngày, tháng, năm sinh

Chia sẻ bài viết:
Đổi thẻ bảo hiểm y tế khi sai ngày, tháng, năm sinh
Tôi là người lao động đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018. Tuy nhiên, thông tin về ngày, tháng, năm sinh của tôi trên thẻ bị sai. Xin hỏi tôi có thể đổi thẻ bảo hiểm y tế mới không? Nếu có thì hồ sơ và thời hạn giải quyết như thế nào?
Bạn đọc có email ducanhtg.@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là người lao động đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018. Tuy nhiên, thông tin về ngày, tháng, năm sinh của tôi trên thẻ bị sai. Xin hỏi tôi có thể đổi thẻ bảo hiểm y tế mới không? Nếu có thì hồ sơ và thời hạn giải quyết như thế nào?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 1 Điều 19 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Bảo hiểm Y tế quy định các trường hợp được đổi thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:
a) Rách, nát hoặc hỏng;
b) Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;
c) Thông tin ghi trong thẻ không đúng.
Khoản 4 Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Quyết định 595/QĐ-BHXH) quy định về hồ sơ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:
4.1. Thành phần hồ sơ
a) Người tham gia
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).
- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.
b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
Khoản 2 Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định thời hạn giải quyết hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế như sau:
2. Cấp lại, đổi thẻ BHYT
2.1. Trường hợp không thay đổi thông tin: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Từ ngày 01/01/2019 trở đi: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
2.2. Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
2.3. Trường hợp người tham gia đang điều trị tại các cơ sở KCB, thực hiện trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Như vậy, trường hợp thông tin ngày, tháng, năm sinh của ông trong thẻ bảo hiểm y tế không đúng thì ông làm hồ sơ theo hướng dẫn trên để được đổi thẻ. Thời hạn giải quyết hồ sơ được thực hiện theo quy định nêu trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng