Doanh nghiệp không trả khoản tiền tương ứng với mức nộp bảo hiểm cho người lao động đang thử việc thì có bị xử phạt hay không?

Chia sẻ bài viết:
Doanh nghiệp không trả khoản tiền tương ứng với mức nộp bảo hiểm cho người lao động đang thử việc thì có bị xử phạt hay không?
Tôi đang thử việc tại công ty nhưng tôi không được công ty trả khoản tiền tương ứng với mức đóng bảo hiểm. Xin hỏi, công ty làm như vậy có đúng với quy định của pháp luật không và sẽ bị xử phạt như thế nào?
Bạn đọc có email Tuyetleexx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe  hỏi: Tôi đang thử việc tại công ty nhưng tôi không được công ty trả khoản tiền tương ứng với mức đóng bảo hiểm. Xin hỏi, công ty làm như vậy có đúng với quy định của pháp luật không và sẽ bị xử phạt như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thị Thúy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:
3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Khoản 4 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về vi phạm quy định về tiền lương như sau:
4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi không trả hoặc trả không đủ cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
c) Từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
d) Từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
Căn cứ các quy định nêu trên, việc doanh nghiệp không trả khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đang thử việc là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động có thể bị xử lý theo các quy định nêu trên.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh minh họa.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thúy