Điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của thương binh suy giảm khả năng lao động

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của thương binh suy giảm khả năng lao động
Chồng tôi là thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật 61% và đã mất vào tháng 3 năm 2018. Xin hỏi, tôi có được hưởng chế độ trợ cấp tuất không?
Bạn đọc có email vanhoiXXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Chồng tôi là thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật 61% và đã mất vào tháng 3 năm 2018. Xin hỏi, tôi có được hưởng chế độ trợ cấp tuất không?
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 2 Điều 32 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định về chế độ ưu đãi đối với thân nhân khi thương binh chết như sau:
2. Thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như sau:
a) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi thương binh chết;
b) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;
c) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;
d) Trường hợp khi thương binh chết mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ;
đ) Trường hợp thương binh chết trước ngày 01 tháng 01 năm 2013 thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:
Đến ngày 01 tháng 01 năm 2013 mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng thương binh chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ; trường hợp đã đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
e) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.
Như vậy, theo các quy định nêu trên, theo thông tin bà đã cung cấp, bà là thân nhân của thương binh sẽ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi chồng bà mất khi bà từ đủ 55 tuổi trở lên. Trường hợp bà chưa đủ 55 tuổi thì sẽ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ số tuổi theo quy định. 
Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang