Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
Tôi là lao động nam và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 24 năm. Xin hỏi, khi tôi nghỉ hưu thì ngoài lương hưu hàng tháng tôi có được hưởng trợ cấp một lần không?
Bạn đọc có email bgvi.@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là lao động nam và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 24 năm. Xin hỏi, khi tôi nghỉ hưu thì ngoài lương hưu hàng tháng tôi có được hưởng trợ cấp một lần không?
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điều 54 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:
1. Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
Điều 56 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định mức lương hưu hằng tháng của người lao động như sau: 
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
Về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, tại Điều 58 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định như sau:
1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.
2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Như vậy, theo quy định nêu trên, khi đủ tuổi nghỉ hưu, ngoài lương hưu hàng tháng, ông chỉ được hưởng trợ cấp một lần khi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Mức hưởng trợ cấp một lần được tính theo quy định đã trích dẫn.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang