Điều kiện hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện hưởng chế độ ốm đau như thế nào?
Tôi đang làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và có tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Xin hỏi: điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động được quy định như thế nào?
Bạn đọc địa chỉ email: lan08@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đang làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và có tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Xin hỏi: điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động được quy định như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thị Trang Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:
1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.
Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.
2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
Điều kiện hưởng chế độ ốm đau được hướng dẫn cụ thể tại Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau:
a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.
b) Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
c) Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
Như vậy, điều kiện để được hưởng chế độ ốm đau được thực hiện theo các quy định nêu trên.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang