Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Tôi nghe nói từ giữa tháng 2 này sẽ có quy định mới về điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Xin hỏi, các điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này là gì?
Bạn đọc có email TrannamXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi nghe nói từ giữa tháng 2 này sẽ có quy định mới về điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Xin hỏi, các điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này là gì?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 3 Điều 20 Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 12/02/2022) quy định về điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh như sau:
3. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, bao gồm:
a) Doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng 5 sao do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xếp hạng theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn;
b) Có khu vực để bố trí Điểm kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này;
c) Có người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này;
d) Có vốn điều lệ tối thiểu là 500 tỷ đồng và năm tài chính liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có lãi;
đ) Có phương án kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.
Khoản 1 Điều 19 Nghị định 121/2021/NĐ-CP quy định điều kiện, tiêu chuẩn người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh như sau:
a) Có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên;
b) Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
Như vậy, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài các doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh