Điều kiện đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện đa khoa tỉnh

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện đa khoa tỉnh
Tôi vừa ký kết hợp lao động không xác định thời hạn với một công ty tư nhân tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Hiện tôi đang chuẩn bị hồ sơ để được cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế. Xin hỏi, tôi có thể đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện đa khoa tỉnh không?  
Bạn đọc có email haianhXXXgmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi vừa ký kết hợp lao động không xác định thời hạn với một công ty tư nhân tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Hiện tôi đang chuẩn bị hồ sơ để được cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế. Xin hỏi, tôi có thể đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện đa khoa tỉnh không?   
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Thông tư số 40/2015/TT-BYT) quy định một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và tương đương bao gồm:
1. Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Điều kiện đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh, tuyến trung ương được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT như sau:
1. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong các trường hợp sau đây:
a) Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
b) Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó có bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Giám đốc Sở Y tế quy định sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, ông được đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu ông thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT nêu trên.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang