Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
Tôi chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào một đơn vị sự nghiệp công lập. Xin hỏi đăng ký dự tuyển viên chức cần những điều kiện gì? Những trường hợp nào không được đăng ký dự tuyển viên chức?
Bạn đọc có email thuylienXXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào một đơn vị sự nghiệp công lập. Xin hỏi đăng ký dự tuyển viên chức cần những điều kiện gì? Những trường hợp nào không được đăng ký dự tuyển viên chức?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điều 22 Luật Viên chức 2010 quy định điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức như sau:
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức quy định điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức như sau:
2. Những người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.
Vậy, điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và những trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức được thực hiện theo các quy định nêu trên.
Tác giả: Phạm Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng