Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
Công ty tôi đang mở rộng sản xuất nên có nhu cầu tuyển dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại công ty. Xin hỏi, pháp luật quy định như nào về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam?
Bạn đọc có email thomdaoxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi đang mở rộng sản xuất nên có nhu cầu tuyển dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại công ty. Xin hỏi, pháp luật quy định như nào về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 169 Bộ luật Lao động quy định về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam như sau:
1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.
2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.
Điều 172 Bộ luật Lao động quy định về công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động như sau:
1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.
7. Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
9. Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
Như vậy, điều kiện của người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam được quy định theo pháp luật đã trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phương Dung

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung