Điều kiện chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với các đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với các đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Con tôi năm nay 15 tuổi. Do sử dụng trái phép chất ma túy nên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã. Xin hỏi, tôi có thể xin cho cháu về nhà để gia đình quản lý được không? Điều kiện là gì?
Bạn đọc có email ThomduongXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Con tôi năm nay 15 tuổi. Do sử dụng trái phép chất ma túy nên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã. Xin hỏi, tôi có thể xin cho cháu về nhà để gia đình quản lý được không? Điều kiện là gì?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 1 Điều 6 Nghị định 120/2021/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/01/2022) quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Nghị định 120/2021/NĐ-CP) quy định về điều kiện chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình như sau:
1. Đối tượng quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 5 và người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định này được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình;
b) Gia đình có nguồn thu nhập ổn định; có chỗ ở để người chưa thành niên sống cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ; có điều kiện phối hợp với cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc giáo dục, quản lý người chưa thành niên;
c) Cha, mẹ hoặc người giám hộ có nhân thân tốt, tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý người chưa thành niên tại gia đình; có thời gian để giáo dục, quản lý, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để người chưa thành niên tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề; các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương;
d) Có bản cam kết của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
Điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định 120/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng và thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn như sau:
đ) Người từ đủ 14 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì thời hiệu là 03 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối hành vi vi phạm này;
Như vậy, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên, con trai bạn sẽ được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình.
Tư vấn pháp luật     
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh