Đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức nghỉ việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết

Chia sẻ bài viết:
Đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức nghỉ việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết
Tôi là giáo viên tại một trường công lập. Tôi được nhà trường cử đi học đào tạo Thạc sỹ 2 năm và cam kết tiếp tục làm việc tại nhà trường ít nhất 5 năm nữa. Từ khi nhận bằng Thạc sỹ đến nay tôi đã làm việc tại trường được 4 năm. Xin hỏi, nếu bây giờ tôi nghỉ việc thì có phải đền bù chi phí đào tạo cho nhà trường không? Chi phí đền bù được tính như thế nào?
Bạn đọc có email TohanhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là giáo viên tại một trường công lập. Tôi được nhà trường cử đi học đào tạo Thạc sỹ 2 năm và cam kết tiếp tục làm việc tại nhà trường ít nhất 5 năm nữa. Từ khi nhận bằng Thạc sỹ đến nay tôi đã làm việc tại trường được 4 năm. Xin hỏi, nếu bây giờ tôi nghỉ việc thì có phải đền bù chi phí đào tạo cho nhà trường không? Chi phí đền bù được tính như thế nào?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 3 Điều 7 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi là Nghị định 101/2017/NĐ-CP) quy định về trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo như sau:
Cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
3. Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định này.
Điều 8 Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù như sau:
1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có).
2. Cách tính chi phí đền bù:
a) Đối với trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 7 Nghị định này, cán bộ, công chức, viên chức phải trả 100% chi phí đền bù;
b) Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:
S = F x (T1 - T2)
T1
Trong đó:
- S là chi phí đền bù;
- F là tổng chi phí do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học chi trả theo thực tế cho 01 người tham gia khóa học;
- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;
- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.
Như vậy, trường hợp bạn nghỉ việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết sẽ phải đền bù chi phí đào tạo cho nhà trường. Chi phí đền bù được tính theo trích dẫn nêu trên.
Tư vấn pháp luật      
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh