Đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức nào?

Chia sẻ bài viết:
Đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức nào?
Nếu đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức nào?
Bạn đọc có email XuanhongXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Nếu đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức nào?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Điều 27 Quy định số 102-QĐ/TW quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình như sau:
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.
b) Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.
Như vậy, đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình tùy thuộc vào các trường hợp vi phạm cụ thể sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh