Đang trong thời gian nghỉ phép có được hưởng chế độ ốm đau không?

Chia sẻ bài viết:
Đang trong thời gian nghỉ phép có được hưởng chế độ ốm đau không?
Tôi làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trong thời gian nghỉ phép thì tôi bị ốm và phải nằm viện điều trị. Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ ốm đau không? 
Bạn đọc có email trangthu24@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trong thời gian nghỉ phép thì tôi bị ốm và phải nằm viện điều trị. Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ ốm đau không? 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn như sau:
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau: 
a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. 
b) Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 
c) Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 
2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây: 
a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo quy định của pháp luật. 
b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Như vậy, trường hợp người lao động ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm thì không được giải quyết chế độ ốm đau theo quy định nêu trên.
Tác giả: Phạm Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng