Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được cấp thẻ bảo hiểm y tế?

Chia sẻ bài viết:
Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được cấp thẻ bảo hiểm y tế?
Tôi làm việc tại công ty từ năm 2009, đã đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm. Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động tôi đã làm hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp của tôi sẽ được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng như thế nào? Trong thời gian hưởng trợ cấp tôi đi khám chữa bệnh thì có được cấp thẻ bảo hiểm y tế không?

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Khoản 1, khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Điều 23 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định cấp và thu hồi thẻ bảo hiểm y tế như sau:

1. Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Căn cứ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động. 

2. Thu hồi thẻ bảo hiểm y tế 

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động không được hưởng bảo hiểm y tế và phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Như vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ vào quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, tối đa không quá 12 tháng. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được thực hiện theo quy định trên.
Tác giả: Thái Thị Phương _ Công ty Luật TNHH YouMe
Nguồn: Báo Lao động 
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.