Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của thanh niên dân tộc thiểu số

Chia sẻ bài viết:
Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của thanh niên dân tộc thiểu số
Pháp luật quy định như thế nào về đảm bảo quyền và nghĩa vụ của thanh niên dân tộc thiểu số? (Nguyễn Hoài Phương -Nam Từ Liêm, Hà Nội)
 Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
 
 Điều 10 Nghị định số 120/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23.07.2007 hướng dẫn một số điều của Luật Thanh niên, có quy định về việc Nhà nước đảm bảo quyền và nghĩa vụ của thanh niên dân tộc thiểu số (TNDTTS), như sau:
 
1. TNDTTS diện cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 03 tháng trở lên tại các cơ sở dạy nghề công lập được hưởng trợ cấp xã hội và các chính sách khác như học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú.
 
2. TNDTTS của hộ nghèo không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, theo học tại các cơ sở dạy nghề công lập được hỗ trợ 70% học phí và không quá 05 tháng/người/khoá học nghề.
 
3. Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại khoản 1, khoản 2 (nêu trên) bố trí từ ngân sách địa phương chi thường xuyên sự nghiệp giáo đục, đào tạo và dạy nghề được giao hàng năm. Ngân sách trung ương bổ sung cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách và có số lượng lớn TNDTTS theo chương trình mục tiêu từ nguồn kinh phí của dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề” thuộc Chương trình quốc gia giáo dục - đào tạo.
 
4. TNDTTS của hộ nghèo, ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn theo học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được miễn học phí, cấp học bổng, giáo trình học tập và được ưu tiên bố trí chỗ ở tại ký túc xá.
 
5. TNDTTS có thành tích trong học tập, hoạt động kinh tế, hoạt động xã hội, quốc phòng, an ninh được ưu tiên quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để trở thành cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
 
6. Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư phát triển các loại hình hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao để TNDTTS giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh chống các hủ tục, tập quán lạc hậu được khuyến khích và ưu đãi về thuế, đất đai theo quy định.
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Lao Động

Những tin cũ hơn