Có phải sát hạch lại lý thuyết khi Giấy phép lái xe quá hạn do giãn cách theo Chỉ thị 16 không?

Chia sẻ bài viết:
Có phải sát hạch lại lý thuyết khi Giấy phép lái xe quá hạn do giãn cách theo Chỉ thị 16 không?
Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, do thành phố thực hiện giãn cách xã hội mấy tháng nay nên Giấy phép lái xe của tôi bị quá hạn 4 tháng rồi mà chưa đi xin cấp lại được. Xin hỏi, trường hợp này tôi có phải sát hạch lại lý thuyết không?
Bạn đọc có email trantranXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi  ở thành phố Hồ Chí Minh, do thành phố thực hiện giãn cách xã hội mấy tháng nay nên Giấy phép lái xe của tôi bị quá hạn 4 tháng rồi mà chưa đi xin cấp lại được. Xin hỏi, trường hợp này tôi có phải sát hạch lại lý thuyết không?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định các trường hợp cấp lại Giấy phép lái xe như sau:
1. Người có Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng
a) Từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại Giấy phép lái xe;
b) Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại Giấy phép lái xe.
Mục 1 Công văn 10234/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông vận tải ngày 29/09/2021 về việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ quy định như sau:
1. Các đơn vị liên quan tạo điều kiện, cho phép cho người cư trú, người thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, khu vực địa phương áp dụng Chỉ thị 16 mà có Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng được thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo hướng dẫn dưới đây:
a) Ngày hết hạn của Giấy phép lái xe để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo quy định tại Điều 36, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được tính bằng ngày hết hạn thực tế ghi trên Giấy phép lái xe cộng thêm thời gian địa phương áp dụng Chỉ thị 16;
b) Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo điểm a mục này là 01 tháng kể từ ngày địa phương kết thúc áp dụng Chỉ thị 16, đồng thời áp dụng theo từng đợt địa phương áp dụng Chỉ thị 16.
Như vậy, ngày hết hạn của Giấy phép lái xe để thực hiện thủ tục cấp lại được tính bằng ngày hết hạn thực tế ghi trên Giấy phép lái xe cộng thêm thời gian địa phương áp dụng Chỉ thị 16, do đó, khi thành phố kết thúc áp dụng Chỉ thị 16, trong vòng 03 tháng nếu bạn làm thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe quá hạn thì bạn sẽ không phải sát hạch lại lý thuyết.
Tư vấn pháp luật  
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh