Có phải cam kết làm việc khi được đào tạo nghề?

Chia sẻ bài viết:
Có phải cam kết làm việc khi được đào tạo nghề?
Tôi là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện ở Cần Thơ. Sắp tới, tôi được bệnh viện cử đi học trong thời gian 10 tháng. Trong hợp đồng đào tạo nghề có nội dung yêu cầu sau khi học xong phải về làm việc tại bệnh viện ít nhất 5 năm, nếu tự ý bỏ việc phải bồi thường chi phí đào tạo. Tôi có bắt buộc phải ký hợp đồng không? Nội dung trên trong hợp đồng có đúng theo quy định của pháp luật không?

Có phải cam kết làm việc khi được đào tạo nghề?

 

Bạn đọc có email vungocx@xxx hỏi: Tôi là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện ở Cần Thơ. Sắp tới, tôi được bệnh viện cử đi học trong thời gian 10 tháng. Trong hợp đồng đào tạo nghề có nội dung yêu cầu sau khi học xong phải về làm việc tại bệnh viện ít nhất 5 năm, nếu tự ý bỏ việc phải bồi thường chi phí đào tạo. Tôi có bắt buộc phải ký hợp đồng không? Nội dung trên trong hợp đồng có đúng theo quy định của pháp luật không?

Luật gia Phạm Thị Hằng Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:      

Điều 62 Bộ luật Lao động 2012 quy định về hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề như sau:

1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Như vậy, nếu bạn được cử đi đào tạo để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề từ kinh phí của người sử dụng lao động, thì phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Nội dung của hợp đồng đào tạo nghề được thực hiện theo quy định nêu trên.
Tác giả: Phạm Hằng
Nguồn: Báo Lao động

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.