Có được truy lĩnh lại số tiền lương còn thiếu hay không?

Chia sẻ bài viết:
Có được truy lĩnh lại số tiền lương còn thiếu hay không?
Hợp đồng lao động của tôi bị Tòa án tuyên vô hiệu từng phần do mức lương tôi được hưởng thấp hơn so với quy định pháp luật. Xin hỏi, tôi có được truy lĩnh lại số tiền lương còn thiếu hay không?
Bạn đọc có email daoxuanthuxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Hợp đồng lao động của tôi bị Tòa án tuyên vô hiệu từng phần do mức lương tôi được hưởng thấp hơn so với quy định pháp luật. Xin hỏi, tôi có được truy lĩnh lại số tiền lương còn thiếu hay không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Điều 10 Mục 2 Chương 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động quy định về việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần như sau:
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần, người sử dụng lao động và người lao động phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật.
2. Trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần đến khi hai bên sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu thì quyền và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và quy định của pháp luật về lao động.
Hợp đồng lao động vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì hai bên thỏa thuận lại theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương trong hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc của người lao động nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Như vậy, trường hợp hợp đồng lao động bị Tòa án tuyên vô hiệu từng phần nếu có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì hai bên thỏa thuận lại thì người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương trong hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc của người lao động nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng