Có được kéo dài thời gian thử việc hơn 02 tháng không?

Chia sẻ bài viết:
Có được kéo dài thời gian thử việc hơn 02 tháng không?
Tôi đã thử việc tại công ty được 2 tháng và có ký kết hợp đồng thử việc. Tuy nhiên, khi hết thời gian thử việc công ty không ký hợp đồng lao động với tôi mà vẫn muốn tôi thử việc thêm. Xin hỏi, công ty làm như vậy có đúng hay không?
Bạn đọc có địa chỉ: boconganh1202@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đã thử việc tại công ty được 2 tháng và có ký kết hợp đồng thử việc. Tuy nhiên, khi hết thời gian thử việc công ty không ký hợp đồng lao động với tôi mà vẫn muốn tôi thử việc thêm. Xin hỏi, công ty làm như vậy có đúng hay không?
Luật gia Phạm Thị Hằng Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 27 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thời gian thử việc như sau:
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dấn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định thông báo kết quả việc làm thử như sau:
1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.
2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.
Căn cứ các quy định nêu trên, thời gian thử việc sẽ phụ thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và thời gian thử việc tối đa là 60 ngày. Trường hợp Công ty yêu cầu kéo dài thời gian thử việc quá 02 tháng là không phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng