Có được hưởng lương khi đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản không?

Chia sẻ bài viết:
Có được hưởng lương khi đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản không?
Tôi đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản ở tháng thứ 4. Tôi muốn đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản thì có được không? Tôi đã được bảo hiểm xã hội chi trả chế độ thai sản thì khi đi làm trước thời hạn tôi có được hưởng đầy đủ lương không?

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  

Tại Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định về thời gian nghỉ thai sản như sau:

1.Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Điều 40 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định về trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con như sau:

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Đồng thời, tại Khoản 4 Điều 157 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng.

Như vậy, bạn có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản nếu đã nghỉ hưởng chế độ được ít nhất 4 tháng, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe và được người sử dụng lao động đồng ý.

Trong thời gian đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con, ngoài tiền lương của những ngày làm việc, bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn theo quy định.
Tác giả: Thái Thị Phương _ Công ty Luật TNHH YouMe
Nguồn: Báo Lao động 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.