Có được hưởng 2 lần trợ cấp thấp nghiệp cho cả thời gian đóng bảo hiểm?

Chia sẻ bài viết:
Có được hưởng 2 lần trợ cấp thấp nghiệp cho cả thời gian đóng bảo hiểm?
Tính đến tháng 05/2021, tôi đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã được 30 tháng và đang được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Xin hỏi, sau này tôi tiếp tục đóng bảo hiểm thì có được cộng dồn 30 tháng này để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần nữa không?
Bạn đọc có email HoangvanXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tính đến tháng 05/2021, tôi đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã được 30 tháng và đang được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Xin hỏi, sau này tôi tiếp tục đóng bảo hiểm thì có được cộng dồn 30 tháng này để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần nữa không?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 45 Luật Việc làm 2013 quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:
1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.
3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức.
Điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định:
3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:
b) Tìm được việc làm;
c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;
n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.
Như vậy, Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó (30 tháng) của bạn không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh