Có được đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà trọ không?

Chia sẻ bài viết:
Có được đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà trọ không?
Vợ chồng tôi là lao động tỉnh lẻ đến Hà Nội để làm việc, hiện chúng tôi đang thuê nhà ở trọ. Nay vợ chồng tôi muốn đăng ký thường trú để tiện việc học hành của con cái. Xin hỏi, gia đình tôi có được đăng ký thường trú tại nhà thuê không? Và hồ sơ đăng ký gồm những gì?
Bạn đọc có email hoannguyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Vợ chồng tôi là lao động tỉnh lẻ đến Hà Nội để làm việc, hiện chúng tôi đang thuê nhà ở trọ. Nay vợ chồng tôi muốn đăng ký thường trú để tiện việc học hành của con cái. Xin hỏi, gia đình tôi có được đăng ký thường trú tại nhà thuê không? Và hồ sơ đăng ký gồm những gì?
Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020 quy định về điều kiện đăng ký thường trú như sau:
3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;
b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.
Khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú năm 2020 quy định về hồ sơ đăng ký thường trú như sau:
3. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật này bao gồm:
a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
b) Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;
c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.
Như vậy, khi đáp ứng đủ điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu và được sự đồng ý của chủ nhà thì gia đình bạn được đăng ký thường trú tại nhà thuê. Hồ sơ đăng ký thường trú gồm những tài liệu theo quy định nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Phương