Có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chia sẻ bài viết:
Có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Tôi làm việc tại công ty may mặc được 3 năm. Khi nghỉ việc tôi chưa làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hiện tại tôi đã làm việc ở công ty khác. Xin hỏi, tôi có được cộng dồn thời gian tham gia để hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Tôi có thể ủy quyền cho vợ tôi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp không?.
Bạn đọc có email lehuuXXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm việc tại công ty may mặc được 3 năm. Khi nghỉ việc tôi chưa làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hiện tại tôi đã làm việc ở công ty khác. Xin hỏi, tôi có được cộng dồn thời gian tham gia để hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Tôi có thể ủy quyền cho vợ tôi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp không?.
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm 2013 quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:
1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Khoản 6 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (Nghị định 28/2015/NĐ-CP) quy định giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
6. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
Về nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, Khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:
2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Như vậy, thời gian ông tham gia bảo hiểm thất nghiệp ở công ty cũ sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện. Ông có thể ủy quyền cho vợ ông nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc trường hợp được ủy quyền theo quy định trên.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang